حضور در دومین همایش پوشش خطوط لوله ایران

حضور در  دومین همایش پوشش و اولین همایش پیگرانی خطوط لوله نفت و گاز ایران

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، طبقه 2 ، 3 و 4

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217573
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217095

info@pgpco.org