حضور در نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی بازرسی در تهران

حضور در نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی بازرسی در تهران به آدرس  سالن همایش تلاش ، سالن نیلوفر غرفه 15

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org