کتاب روش های نوین و دستورالعمل های بازرسی فنی در پالایشگاه های نفت و گاز

 

مشارکت شرکت پایش گستران پیشرو در تدوین کتاب روش های نوین و دستور العمل های بازرسی فنی در پالایشگاه های نفت و گاز به همراه شکت ملی گاز ایران و انجمن خوردگی ایران.

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org