مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد

در این مجمع که با حضور نماینده اتاق بازرگانی برگزار شد پس از تعیین هیات رئیسه موقت، آقای مسلم عباسی، رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی در گزارشی به عملکرد هیات مدیره جامعه در طول سه سال گذشته پرداخت. شرکت در جلسات به طور منظم در سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و سازمان های استاندارد برخی استان ها، حل و فصل برخی اختلاف های صنفی میان اعضا، دفاع از حقوق جامعه ممیزی و بازرسی در نهاد های زیربط، تلاش برای برگزاری کلاس هایی از سوی کمیته فنی جامعه از جمله اقداماتی بود که آقای مسلم عباسی در خصوص آنها به تفصیل توضیحاتی ارائه کرد.
پس از آن مجمع عمومی وارد مقوله انتخاب هیات مدیره جدید جامعه ممیزی و بازرسی شد و انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا صوفی زاده مدیر عامل شرکت پایش گستران پیشرو به عنوان عضو هیئت مدیره جامعه ممیزی به اتفاق آرا تصویب شد.

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org