اولین نمایشگاه مدیریت خوردگی در تاسیسات و تجهیزات گاز رسانی (بازرسی های غیرمخرب پیشرفته)

شرکت پایش گستران پیشرو شما را به بازدید از غرفه این شرکت در اولین نمایشگاه مدیریت خوردگی در تاسیسات و تجهیزات گاز رسانی )بازرسی های غیر مخرب پیشرفته) دعوت می نماید.

27 و 28 بهمن ماه 1398

مکان: شرکت گاز استان تهران، ساختمان ایرانشهر

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org