سیلند های گاز فولادی بدون درز بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 7909
سیلندر های گاز با قابلیت پر کردن مجدد امروزه یکی از پر مصرف ترین سیلندرها در صنعت می باشد. سیلندرهایی برای ذخیره سازی اکسیژن ، نیتروژن ، هلیوم  و بسیاری گاز های خورنده توسط معیار  استاندارد ملی ایران به شماره 3-2-1-7909 طراحی، ساخته و بازرسی حین ساخت  می شوند و این سیلندرها با معیار استاندارد 6792 مورد ارزیابی و بازرسی دوره ای از لحاظ میزان سنجش خورندگی ، صحت ساختمان ظاهری و ...  قرار می گیرند.

 

 

 

خودروها با سوخت گاز طبیعی فشرده بر اساس استاندرد ملی ایران به شماره 7598
هر روزه به تعداد خودرو هایی با سوخت CNG  در کشور اضافه می شود و با توجه به اجزای مختلف و حساس این خودرو ها  لزوم بازرسی دقیق و همچنین نظارت دقیق بر ساخت اجزای مختلف بیشتر احساس می شود. استاندارد ملی ایران به شماره 7598 ضمن معرفی اجزای مختلف این خودرو ها به  شیوه بازرسی حین ساخت اشاره می کند. از مهمترین اجزای خودرو ها با سوخت گاز طبیهی مخازن ذخیره می باشند که دارای چهار نوع است. مخازن CNG تجهیزی حساس و مهم است که توسط بازرسی های دوره های میزان آسیب وارد شده به آن، خوردگی های احتمالی  و ... مشخص می شود و در صورت امکان به پروسه تعمیرات هدایت می گردند. بازرسی مخازن CNG توسط معیار استاندارد ملی ایران به شماره 9426 و همچنین بازرسی خودرو های با سوخت طبیعی توسط معیار استاندارد ملی ایران به شماره 9747 بازرسی می گردند.

 

سیلندرهای فولادی جوش شده برای ذخیره سازی گاز – برای گاز مایع (LPG)
سیلندرهای مورد استفاده جهت ذخیره LPG به عنوان سوخت برای خودرو ها و لیفتراک ها از جمله کاربری این سیلندرهای می باشد که توسط معیار استاندارد ملی ایران به شماره 841-1 بازرسی دوره ای می گردند.

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org