بازرسی حین ساخت

بازرسی ساخت مخازن

بازرسی ساخت خطوط لوله

بازرسی ساخت بویلرها و مبدل های حرراتی

بازرسی ساخت پمپ و کمپرسور

بازرسی جوش

بازرسی چشمی (VT)

بازرسی مایع نافذ(PT)

بازرسی تست التراسونیک (UT)

بازرسی ذرات مغناطیسی (MT)

بازرسي راديوگرافي(RT)

بازرسی مخازن

بازرسی مخازن تحت فشار

بازرسی مخازن اتمسفریک

بازرسی مخازن نگهداری

بازرسی مخازن متحرک

Advanced NDT

Phased array

Guided wave

Corrosion mapping

Sound Tube Testing

انتخاب مواد و ارزیابی کارآمدی (FFS)

تنش زدایی

بازرسی مواد و کالا

بازرسی جرثقیل و بالابرها

کنترل خوردگی

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org