بازرسی مواد معدنی

بازرسی مواد معدنی

بخش بازرسی مواد معدنی شرکت پایش گتران پیشرو در زمینه مواد معدنی و فلزات با استفاده از بازرسان مجرب خود خدمات متنوعی از قبیل کنترل وزن ، کنترل ابعاد بازرسی کاتنینر و انبار ، بازرسی ظاهری ، نمونه برداری و غیره را انجام می دهد و به کمک آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی در اسرع وقت گزارشات بازرسی را ارائه می نماید.


لیست خدمات بازرسی مواد معدنی :

  • کنترل ورودی کالاهای تحویل شده به پایانه بندر

· کنترل خروجی از کارخانه معدن

· بازرسی تمیزی انبارهای کشتی (کانتینرهای راه آهن، واگن) و تایید مناسب بودن آن برای حمل نوع خاصی از محموله. صدور گواهی نظافت

· بازرسی 24 ساعته بصری از فرآیند بارگیری و ارزیابی بصری کیفیت کالا

  • نمونه برداری در حین بارگیری و تهیه نمونه مرکب که نشان دهنده کل مقدار محموله طبق استانداردهای نمونه برداری بین المللی است.

· تست آزمایشگاهی انواع کالاها مطابق با الزامات و استانداردهای داخلی و بین المللی و همچنین با نیاز مشتری خاص

· کنترل وزن در حین بارگیری یا تخلیه کشتی بر اساس محاسبه کشتی و همچنین تأیید خروجی محموله بر اساس اندازه گیری ساحل. بررسی اعتبار گواهی سنجش اندازه گیری ترازو

· بررسی وضعیت فنی انبارها از نظر مناسب بودن آن برای نگهداری محموله خاص

· تایید حجم/تناژ بار انباشته شده در انبارها یا بندر برای بانک ها و شرکت های بیمه.

· بررسی انطباق برچسب و بسته بندی با مشخصات

· بازرسی های قبل از حمل در انبارها کارخانجات و معادن

· بازرسی های حین حمل در بنادر و ترمینال های خروجی

· نظارت بر بارگیری و تخلیه در بنادر و انبار ها (داخل و خارج از کشور)

· بازرسی و تایید تمیز و مناسب بودن انبار های کشتی / کانتینر قبل از بارگیری

· درافت سوروی جهت تعیین وزن محموله کشتی ها و نظارت بر باسکول

· دپوگرافی جهت تعیین حجم / وزن دپو های فله مواد معدنی

· نمونه برداری کیفی و آماده سازی نمونه

· نظارت بر انجام آزمایشات نمونه محمولات

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org