شرکت گاز استان لرستان

lorestan1

موضوع قرارداد

انجام خدمات مشاوره استاندارد ایزو 3834

انجام خدمات نشت یابی وپیگیری موارد رفع نشت

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، طبقه 2 ، 3 و 4

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217573
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217095

info@pgpco.org