شرکت گاز استان هرمزگان

hormoz

موضوع قرارداد

واگذاری انجام خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها، پروژه ها و تجهیزات در حال بهره برداری و گاز رسانی

بازرسی فنی و کنترل کیفی کالاها، پروژه ها و تجهیزات در حال بهره برداری و گاز رسانی

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org