وستوک

موضوع قرارداد:

خدمات بازرسی شخص ثالث (ساخت و ساز، حفاری، تعمیر و تامین) در میدان‌های نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، کوچه حق شناس (شناسا)، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 79953000
(+9821) 26217095
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org