MFL

 

روش نشت شار مغناطیسی (MFL)

این روش یک روش مغناطیسی است که برای شناسایی خوردگی معمولی و خوردگی حفره ای در سازه های فولادی استفاده می شود. همچنین MFL روش بسیار سریع و قابل اعتمادی برای شناسایی خوردگی موضعی در سطحوح وسیع است و می تواند مکان و شدت نسبی خوردگی حفره ای را تشخیص بدهد. توسط روش MFL می توان کل سطوح قطعات فولادی را با کمترین هزینه بازرسی کرد. این روش برای چندین ده اصلی ترین روش برای بازرسی خطوط لوله طولانی و کف مخازن دخیره، بوده است.

مزایا

1-    سرعت بالای بازرسی در سطوح وسیع و تشخیص خوردگی موضعی (برخلاف روش UT که بصورت نقطه ای است)

2-    بازرسی بر روی سطوح با پوشش تا ضخامت mm 6 (برای پوشش fiber glass و ضخامت ورق mm 6.32)

3-    تشخیص عیوب روسطحی و زیرسطحی

4-    تصویر سازی بصورت نقشه های رنگی از مناطق خوردگی

5-    کمترین میزان نیاز به اماده سازی سطحی

6-     کمترین میزان هزینه بازرسی

7-    یک روش بدون نیازبه تماس با سطح و در نتیجه ماده واسط

8-     حساسیت بالا در تشخیص عیوب

 

 

 

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان شناسا، پلاک 19، ساختمان پایش

کدپستی :  1967753989

(+9821) 26217095
(+9821) 26217329
(+9821) 26217604
(+9821) 26217573

info@pgpco.org